31. FINAŁ WOŚP - AUKCJA CHARYTATYWNA

31. FINAŁ WOŚP - AUKCJA CHARYTATYWNA

 

Zapraszam na Aukcję 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas której możemy pomóc zebrać pieniądze na walkę z sepsą

Jedną z aukcji, które wspierają WOŚP jest również licytacja mojego obrazu pt. Kompozycja z sercem, 100x100 cm, akryl na płótnie

Licytować można do 07.02.2023 za pośrednictwem serwisu Allegro

 

Więcej info:

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

31. Finał WOŚP zagra pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

W walce z sepsą kluczową rolę odgrywa czas. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. Finału WOŚP planuje kupić: 

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

źródło: https://www.wosp.org.pl/final/31-final-wosp

 

SZCZEGÓŁY I WIZUALIZACJE OBRAZU: