TRIENNALE MALARSTWA. CZĘSTOCHOWA

6.OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODYCH ARTYSTÓW IM. MARIANA MICHALIKA. TRIENNALE MALARSTWA. CZĘSTOCHOWA 2017/2018

 

Zapraszam na wystawę pokonkursową, na której można zobaczyć mój obraz pt. Kompozycja nr 161 :)

 

Wernisaż: 09.06.2018, godz. 16.00

Wystawa: 09.06-15.07.2018

 

Miejska Galeria Sztuki 

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

 

Więcej info:

Organizatorzy Konkursu im. Mariana Michalika,  adresowanego do młodego pokolenia twórców, stawiają za każdym razem to samo pytanie: jaka jest młoda polska sztuka?
W odświeżonej formule konkursowej Rada Programowa w składzie: dr Andrzej Saj, Krzysztof Stanisławski, Piotr Głowacki na nowo postawiła cele konkursu jako poszukiwanie
i promowanie w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Środkiem do tego prowadzącym jest prezentacja prac malarskich (lub wykonanych środkami malarskimi) ukazujących przedmiot we współczesnej rzeczywistości kulturowej, czyli współczesne odniesienia do tematu martwej natury. W pracach nadesłanych na Konkurs im. Mariana Michalika znalazły odzwierciedlenie różnice w podejściu do tego, czym jest obraz. Wśród uczestników konkursu są malarze,  którzy skupiają się na wartościach malarskich, a forma obrazu jest celem samym w sobie. Drugą grupę stanowią prace, w których zawartość treściowa jest dominująca, a forma jest jedynie nośnikiem tej treści. W przypadku konkursu, który ma określony temat ma to istotne znaczenie, choć trudno nie zauważyć, że temat, nawet szeroko definiowanej martwej natury, przysporzył twórcom pewną trudność. Warto natomiast podkreślić, że prace konkursowe prezentują całą gamę stylów malarskich i kreacji formalnych. To świadectwo niesłabnącej fascynacji sztuką, skłonność do poszukiwań twórczych i autodefiniowania siebie jako artysty.

źródło: https://www.galeria.czest.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony dla artystów