II MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY - PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY - Pejzaż współczesny

 

Zapraszam na wystawę pokonkursową, na którą zakwalifikowano moją pracę pt. Blok, blok, blok ....

 

Wernisaż: 09.01.2015, godz. 18.00

Wystawa: 10.01- 15.02.2015

 

Miejska Galeria Sztuki

Al. NMP 64

24-200 Częstochowa

 

Więcej info:

"Pejzaż jest tematem podejmowanym przez artystów w różnych okresach dziejów sztuki. Chociaż na początku pełnił funkcję jedynie tła, to w miarę rozwoju sztuki i niezależności artystów stał się samodzielnym, bardzo istotnym motywem dającym pretekst do poważnych wypowiedzi artystycznych. Czasem wręcz, obraz z pejzażem stawał się początkiem nowego kierunku, jak choćby w impresjonizmie. W XIX i XX wieku artyści tak często tworzyli dzieła o tematyce pejzażu, iż można sądzić, że obecnie trudno jest znaleźć oryginalne, nowatorskie podejście do krajobrazu w sztuce.” Taka ocena była punktem wyjścia do ogłoszenia konkursu poświęconego współczesnym realizacjom tematu pejzażu. Pomysłodawczynią konkursu jest prof. Krystyna Szwajkowska, jego organizatorem głównym - Okręg Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków, a pierwsza edycja odbyła się w 2013 r. Celem konkursu jest ukazanie najnowocześniejszych światowych postaw artystycznych wobec tego tradycyjnego, zdawało by się, tematu oraz konfrontacja ich w różnych dyscyplinach sztuki. Na wystawę składają się wybrane przez Jury w wieloetapowej kwalifikacji prace.

źródło: https://www.galeria.czest.pl