2. BIENNALE PLAKATU STUDENCKIEGO LUBLIN

2. MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU STUDENCKIEGO ISPB LUBLIN 2015

 

Zapraszam na wystawę pokonkursową, na którą zakwalifikowano moje plakaty pt. LNG i Syrian Refugees

 

Wernisaż: 04.12.2015, godz. 19.00

Wystawa: 04.12-23.12.2015

 

Galeria Labirynt

ul. ks. J. Popiełuszki 5

20-052 Lublin

 

Kilka słów o biennale:

Sebastian Smit, Lech Mazurek Kuratorzy - II Międzynarodowego Biennale Plakatu Studenckiego

Lubelskie biennale wśród innych tego rodzaju przedsięwzięć wyróżnia przede wszystkim grupa twórców, do której adresujemy nasz konkurs. Przedmiotem naszego zainteresowania są studenci kierunków artystycznych i architektonicznych oraz ich absolwenci, którzy ukończyli studia nie później niż przed piętnastoma laty. Odzew, z jakim spotkało się ogłoszenie konkursu, przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Napłynęło 1434 zgłoszeń z 37 krajów (...). Otrzymywane prace zgłaszano w trzech kategoriach. Pierwszej – otwartej, obejmującej plakaty filmowe, muzyczne, teatralne i ideowe, a więc należące do klasyki gatunku, spełniające się od dziesiątek lat w obrębie swojej podstawowej funkcji komunikacyjnej. Drugiej – związanej z siedemsetną rocznicą nadania praw miejskich Lublinowi oraz trzeciej, odnoszącej się do siedemdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej. Jury obradowało pod przewodnictwem Krzysztofa Dydy – znanego kolekcjonera i zarazem właściciela prestiżowej Galerii Plakatu w Krakowie. Do jury zaprosiliśmy twórców i znawców plakatu z dużym dorobkiem artystycznym, krytycznym i pedagogicznym, zajmujących znaczącą pozycję w środowisku plastycznym: Joannę Górską & Jerzego Skakuna (Homework Studio), Michała Jandurę (artystę grafika, ASP Kraków), Ryszarda Kaję (artystę grafika, malarza, scenografa), Marka Sibinskygo (artystę grafika, FU Ostrava), Anitę Wasik (artystę grafika, ASP Gdańsk), Michała Wardę (krytyka designu, historyka, komisarza wielu wystaw, Muzeum Narodowe w Warszawie) i Agnieszkę Ziemiszewską (artystę grafika). Okazało się, że oceniane prace charakteryzują się wielorakimi odniesieniami ideowymi, ciekawymi pomysłami, dużą inwencją oraz wysokimi walorami plastycznymi, zwłaszcza zróżnicowanymi środkami formalnymi wyrazistymi komunikatami. Tematyka ich jest wielowymiarowa, choć wyróżniają się bezspornie projekty, których autorzy wykazują się zaangażowaniem społecznym, zajmują m.in. problemami nietolerancji i izolacjonizmu oraz propagują pacyfizm. Do wystawy pokonkursowej w lubelskiej Galerii Labirynt zakwalifikowano 373 plakaty 190 autorów z 28 państw. Starano się wyłonić dzieła najciekawsze stylistycznie i tematycznie, by zaprezentować zestaw, stanowiący miarodajny przekrój plakatu młodego pokolenia artystów z całego świata (...). Jesteśmy przy tym przekonani, że nasze biennale dowodzi żywotności sztuki plakatu, która istnieje i rozwija się mimo agresji spotów telewizyjnych radiowych oraz ekspansji reklamy internetowej. Naszym zdaniem lubelskie biennale stało się też polem kreatywnego dialogu, umożliwiło skonfrontowanie swoich osiągnięć artystom z odmiennych kręgów kulturowych (...).plakaty. Do udziału w wystawie pokonkursowej zakwalifikowano 277 plakatów), udział wybitnych grafików projektantów a przede wszystkim stałe zainteresowanie plakatem nowego pokolenia twórców. (...)
 
 
 

FOTORELACJA Z WYSTAWY:

źródło zdjęć: http://poster.co.pl/pl